Εδώ και λίγους μήνες δημοσιοποιήσαμε την Πρωτοβουλία μας για την Ανασυγκρότηση του Κομμουνιστικού Κινήματος (ΚΚ στο εξής) στη χώρα μας, στη βάση ενός συνοπτικού – και υπό συνεχή επεξεργασία και διαπραγμάτευση – «Ανοιχτού Καλέσματος», μετά από πρωτοβουλία του Συλλόγου Μαρξ. Σκέψης «Γ. Κορδάτος».

Βασικός σκοπός της Πρωτοβουλίας μας είναι η δημιουργία πολιτικής οργάνωσης μεταβατικής προς ένα νέο επαναστατικό κομμουνιστικό κόμμα στη χώρα μας. Εκτιμούμε ότι η ανάγκη για κάτι τέτοιο είναι επείγουσα, δεδομένου του αδιεξόδου, στο οποίο έχει οδηγήσει το εγχώριο κομμουνιστικό κίνημα, τόσο η πολιτική του ΚΚΕ, ειδικά με το νέο του πρόγραμμα, την αναθεώρηση της ιστορίας του, και τη γενικότερη τακτική του, όσο και η χρόνια πολιτικο-ιδεολογική οπισθοχώρηση ή στασιμότητα και η πολυδιάσπαση στον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής κομμουνιστικής Αριστεράς. Οι αλλεπάλληλες ήττες και η υποχώρηση του εργατικού και λαϊκού κινήματος τα τελευταία χρόνια αποτελούν αδιάψευστη απόδειξη για τη γενικότερη στρατηγική κρίση, στην οποία βρίσκεται το κομμουνιστικό κίνημα στη χώρα μας, χωρίς η κατάσταση να είναι πολύ καλύτερη διεθνώς, και ειδικά στις ανεπτυγμένες χώρες της ιμπεριαλιστικής «Δύσης» ή «Βορρά».

Κρίσιμος σταθμός σε μια τέτοια διαδικασία ανασυγκρότησης είναι η συγκέντρωση επαρκών (ποσοτικά και ποιοτικά) δυνάμεων για την εκκίνηση μιας ιδρυτικής, προσυνεδριακής διαδικασίας, στην οποία και θα κριθεί αν υπάρχουν στη σημερινή συγκυρία οι υποκειμενικές προϋποθέσεις επιτυχίας του εγχειρήματός μας. Προς το παρόν, στους λίγους αυτούς μήνες:

Επιπλέον, απευθύναμε το «Ανοιχτό Κάλεσμα» και διεξήγαμε συζητήσεις (κυρίως μέσω του Συλλόγου Μαρξ. Σκέψης «Γ. Κορδάτος») με πολιτικές οργανώσεις που θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση μπορούν να συμβάλουν στο εγχείρημα αυτό, όπως οι Εργατικός Αγώνας, Παρέμβαση, Συλλογικότητα για την Επαναστατική Ενοποίηση της Ανθρωπότητας, Λαϊκή Δράση – ομάδα Κομμουνιστών/Αγωνιστών. Μάλιστα, κάποιες από αυτές συμμετείχαν και σε κάποιες από τις συναντήσεις μας ως παρατηρητές.

Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε την κοινή δράση και τον διάλογο και με άλλες οργανώσεις, όπως η συνεργασία Κομμουνιστικού Σχεδίου – ΑΡΑΝ, με τις οποίες κάποιοι από εμάς συνεργαστήκαμε πρόσφατα στον Συντονισμό Δράσης και Διαλόγου Κομμουνιστικών Δυνάμεων και σε πολλές άλλες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια, παρόλο που προς το παρόν υπάρχει απόκλιση στην αντίληψη για την απαραίτητη ανασυγκρότηση του ΚΚ.

Δυστυχώς το μεν ΚΚΕ δεν παραδέχεται καν την ανάγκη για ανασυγκρότηση του ΚΚ, ενώ το ΝΑΡ την αντιλαμβάνεται στενά εντός του δικού του ιδεολογικο-πολιτικού πλαισίου. Με αυτόν τον τρόπο, οι δύο αυτές μεγαλύτερες δυνάμεις της κομμουνιστικής Αριστεράς τίθενται, προς το παρόν και εκ των πραγμάτων, εκτός της διαδικασίας που προτείνουμε.

Σε κάθε περίπτωση, καμία από τις οργανώσεις στις οποίες απευθυνθήκαμε δεν προτίθεται να συμμετάσχει στο εγχείρημά μας, η καθεμία για λόγους απολύτως σεβαστούς από εμάς, έστω και αν διαφωνούμε με τη στάση τους αυτή.

Από την πλευρά μας θα επιμείνουμε:

  • σε μια όσο το δυνατόν πιο συντονισμένη δράση, στα πλαίσια και μιας ευρύτερης μετωπικής συμπόρευσης,
  • και στη συνέχιση του διαλόγου μεταξύ των αγωνιστών των οργανώσεων αυτών, ατομικά ή/και συλλογικά.

Για το σκοπό αυτό συνεχίζουμε τις επαφές και συζητήσεις, προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε κάθε τέτοια δυνατότητα.

Εκτιμούμε ότι είναι μόνο προς όφελος της όλης διαδικασίας για την Ανασυγκρότηση του ΚΚ, εάν οι όποιες συζητήσεις, και ο διάλογος, γίνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και δημόσια, με την εμπλοκή, ενημέρωση, και έκφραση γνώμης όσο το δυνατόν περισσοτέρων κομμουνιστών και πρωτοπόρων αγωνιστών που αγωνιούν για το κομμουνιστικό κίνημα και την οργανωτική του ανασυγκρότηση. Καλούμε, λοιπόν, ξανά όλες τις παραπάνω οργανώσεις – όπως και τυχόν άλλους ενδιαφερόμενους που βλέπουν το «Ανοιχτό Κάλεσμα» ως μια καλή βάση εκκίνησης της συζήτησης – να συμμετάσχουν με όποιον τρόπο θεωρούν πιο γόνιμο, πχ ως παρατηρητές στο εγχείρημά μας, ή/και στον δημόσιο διάλογο που φιλοξενούμε, σε κοινές δημόσιες εκδηλώσεις/συζητήσεις, κοκ. Αντίστοιχη δημοσιότητα θα προσπαθήσουμε να δώσουμε, με τη σύμφωνη γνώμη πάντα των άλλων οργανώσεων, και σε οποιαδήποτε διμερή ή πολυμερή συνάντησή μας στο εξής, για την καλύτερη ενημέρωση όλων των ανένταχτων κομμουνιστών αγωνιστών.

Στο επόμενο διάστημα θα προσπαθήσουμε να πάρουμε περισσότερες πρωτοβουλίες στο παραπάνω πνεύμα, δεδομένου ότι αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη επαναστατικού κομμουνιστικού κόμματος στη χώρα μας ως απαραίτητο όρο για οποιαδήποτε θετική εξέλιξη για την ανασυγκρότηση και του ευρύτερου εργατικού – λαϊκού κινήματος. Ζούμε σε μια εποχή, στην οποία επείγει, καταρχήν, η άμυνα στην αντιλαϊκή λαίλαπα που φέρνει η καπιταλιστική κρίση και ο πόλεμος, και στη συνέχεια η εργατική και λαϊκή αντεπίθεση για την απελευθέρωση από τα δεσμά του ιμπεριαλισμού, την επανάσταση, και τον σοσιαλισμό.

 

Μοιραστείτε το άρθρο